PROFconnect
Privacy statement

Privacy statement


Prof-connect is onderdeel van Profteams BV. Hier vind je meer en aanvullende informatie van Profteams over de soorten gegevens die het met haar dienstverlening PROFconnect kan verzamelen en delen en de richtlijnen waarmee het de gegevens en privacy beschermt. Op de website van Profteams staat het privacy statement. Gegevens en richtlijnen kunnen inzake haar dienstverlening PROFconnect variëren op basis van software- en appversies. Tevens zijn de eisen en wensen van de branche- of beroepsvereniging, die gebruik maakt van de dienstverlening PROFconnect, (mede)bepalend in de uitvoering van deze privacyverklaring.


In deze privacyverklaring vind je ook onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Meer informatie over het verzamelen van gegevens in onze PROFconnect app tref je aan op Google en Apple

Profconnect

Onze gegevens


Prof-connect is onderdeel van Profteams BV


Bezoekadres:

Tempeliersweg 46, 5076 AG Haaren

Postadres:

Postbus 345, 5060 AH, Oisterwijk


KVK-nummer: 82785716
Website: profteams.nl
E-mailadres: info@profteams.nl


ledenadministratie

Doeleinden


Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor jouw account op het platform van Profteams of je vereniging, voor het gebruik van het platform, voor het contact kunnen opnemen, zodat wij kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en zodat wij onze diensten kunnen leveren. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

persoonsgegevens

Persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Wij verwerken alleen persoons-gegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

AVG

Veiligheid


Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij automatische verwijdering van verouderde gegevens, back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding, een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten, encryptie en wachtwoorden voor elektronische systemen.

persoonsgegevens

Verwerking gegevens


Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens (incl. op beeld)
  • Adresgegevens & E-mailadres & Telefoonnummer
  • Geboortedatum (op verzoek vereniging)
  • Bankrekeningnummer (op verzoek vereniging)
  • IP-adres & Locatiegegevens & Device ID
  • Log-gegevens


Jouw vereniging kan extra (persoons)gegevens toevoegen indien wenselijk in relatie tot het abonnement.


cloud

Bewaren gegevens


We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


Jouw vereniging kan separaat en buiten medeweten om van Profteams, (persoons)gegevens bewaren. Profteams is hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.


profteams

Rechten


Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Kijk dan in jouw account op het platform of in de app. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je vereniging. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Je kunt de meeste gegevens zelf wijzigen in jouw account. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of kom je er zelf niet uit? Stuur dan een e-mail naar info@profteams.nl

Wij zullen dan contact opnemen met jouw vereniging en indien van toepassing uiterlijk binnen vier weken reageren.